martes, 10 de junio de 2014

REFERÈNDUM

MOCIÓ REFERÈNDUM


En/Na: Josep Valenzuela Aparicio, com portaveu del Grup Municipal/ d’Esquerra Unida del País Valencià, davant del Ple de municipal de Godella
EXPOSA:
En una societat democràtica totes les institucions s'haurien d'elegir per voluntat popular i estar sotmeses al control i a la possibilitat de revocació. Aquest és un principi bàsic de les societats basades en la sobirania popular, on la font última de tot poder i autoritat és exclusivament la ciutadania, i per aquest motiu no pot existir cap autoritat ni cap poder per damunt d’ella, fent així especial referència al principi bàsic d’igualtat davant la llei de tothom.
La Constitució Espanyola vigent estableix una monarquia parlamentària, en la que totes les institucions de l'Estat són elegides -directament o indirectament- per sufragi universal, a excepció del cap d'Estat, que ho és per raons dinàstiques. Açò constitueix una anomalia i un anacronisme, compartit amb altres països europeus però que suposa un fenomen absolutament minoritari tant a la Unió Europea com a nivell mundial.
La Constitució Espanyola de 1978 va ser aprovada en referèndum, però no deixava opció a elegir la forma d'Estat entre monarquia o república, sinó que es tractava de ratificar o no una Constitució que restablia les llibertats democràtiques després de 40 anys de dictadura repressora. Lògicament, la immensa majoria dels espanyols i espanyoles en aquell moment van votar a favor de la Constitució, però això no pot ser interpretat com un suport majoritari a la institució monàrquica, que mai s'ha sotmès al sufragi popular.
Trenta-quatre anys després, la majoria de la població no va votar en aquell referèndum, ja que tots els que avui tenen menys de 52 anys no havien complit la majoria d'edat i molts ni tan sols havien nascut. A més, el recolzament de la ciutadania a la institució monàrquica ha anat reduint-se segons es manifesta en tots els estudis d'opinió -inclosos els del Centre d’Investigacions Sociològiques- procés que s'ha accelerat en l'últim any en conèixer l'opinió pública diversos fets presumptament delictius i altres de dubtosa ètica política pels quals el propi monarca ha hagut de demanar exemplaritat o disculpes.
Ara amb l’abdicació de Joan Carles I en favor del seu fill, el príncep Felip, ha arribat el moment que el poble espanyol decidisca lliure i democràticament la seua forma d'Estat, i per això presentem els següents ACORDS:
•          Instar al govern de l'Estat a convocar un referèndum, d'acord amb allò establert a l'article 92 de la Constitució Espanyola, per a que la ciutadania decidisca entre monarquia i república.
•          Instar a Les Corts Generals a que, si en el referèndum guanya democràticament l'opció republicana, posen en marxa el procediment de reforma constitucional establert en l'article 168 de la Constitució Espanyola.     

                                                     Godella  a  8  Juny  2014


Fdo.: Portaveu d’EUPV


No hay comentarios:

Publicar un comentario