martes, 25 de junio de 2013

Davant les retallades al Centre de Salud de Godella

La diputada autonómica de EUPV, Marina Albiol, se ha reunido con concejales y coordinadores de EUPV de Godella y Picassent, entre otros municipios a los que la Conselleria de Sanidad ha reducido el servicio de ambulancia de 24 a 12 horas diarias. Albiol ha anunciado que presentará iniciativas parlamentarias para exigir que se restablezca el servicio todo el día.
Los dirigentes de izquierdas relataron a Albiol la “preocupante y grave situación que está provocando esta reducción del servicio, que se ha establecido sin diálogo, reduciendo los derechos de las personas a ser atendidos con rapidez y seguridad. Exigimos a la Conselleria que restablezca de inmediato el servicio a las 24 horas y que deje de provocar, con sus recortes, que en muchos casos, las personas estén en riesgo incluso de perder su vida”.

La Conselleria de Sanidad decidió que 21 ambulancias de la Comunitat pasaran de 24 a 12 horas, dejando en las poblaciones afectadas sin este servicio durante la noche. “Esta situación está provocando que en determinados casos que requieren de la ambulancia por su emergencia, se haya pasado de los 15 minutos de espera a su llegada, a los 35 minutos, y en algunos casos a los tres cuartos de hora. Se trata de una situación insostenible que pone en peligro la atención sanitaria de los pacientes, su salud, y en algunos casos incluso puede poner en peligro su vida”, ha advertido Albiol.

Esquerra Unida ha iniciado una campaña de denuncia de estos hechos y ha anunciado que presentará varias iniciativas parlamentarias para exigir el restablecimiento del servicio a las 24 horas. “Es incomprensible que se aplique este recorte, y todavía lo es más que se haga sin diálogo, porque los propios municipios afectados parece que se enteraron por mail del recorte y cuando éste ya iba a aplicarse”, denuncia Albiol

lunes, 24 de junio de 2013

ALCALDIA D'ESQUERRA UNIDA: TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

El pròxim dissabte 29 de Juny a les 13h en Villa Teresita, serà nomenat Alcalde Josep Manel SanfÈlix, regidor d´Esquerra Unida. Conscients de la gestió compartida i de les limitacions econòmiques presents i futures, ens plantegem aquesta nova etapa amb la il·lusió d´ aconseguir un Ajuntament més receptiu i orientat cap a la ciutadania, més transparent i participatiu en la presa de decisions.
Apostem per la gent ja que tots podem aportar i ajudar a la construcció d´un poble millor: interessant-nos, implicant-nos i assumint la nostra ciutadania. El col·lectiu d´Esquerra Unida Godella continuarem com fins ara, treballant amb dedicació i honradesa més enllà dels protagonismes personals. Perquè hi ha altres maneres de fer política: entre totes, de forma assembleària i horitzontal, en la nostra vida i el nostre entorn.

Ens agradaria comptar amb tu. Sentir les teves idees i propostes. Per això hem organitzat una ASSEMBLEA OBERTA EL PRÒXIM DIMECRES 3 DE JULIOL A LES 19:30H EN VILLA TERESITA.

Aquestes són les nostres propostes per  a l´any d´Alcaldia d´Esquerra Unida...... FALTEN LES TEUES!
  • Celebración de Asambleas Abiertas cada 2 meses en las que dialogar, explicar y hacer partícipe a toda la población de la marcha del Ayuntamiento.

  • Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano.

  • Puesta en marcha del Registro de Reclamaciones y Sugerencias. Trabajar para el cumplimiento del plazo de contestación de 15 días a las solicitudes de los ciudadanos.

  • Dinamizar la página Web dotándola de un mayor contenido que refleje el día a día del Ayuntamiento.

  • Creación de un calendario web conjunto con las actividades organizadas por el Ayuntamiento y por todas las Asociaciones.

  • Exposición pública y debate de los Presupuestos 2014 antes de su aprobación.

  • Discusión de cualquier aumento, disminución o creación de tasa municipal en reuniones abiertas a la ciudadanía.

  • Plan de Empleo Juvenil: formación y cooperativismo.

  • Hacia la peatonalización de nuestro pueblo: cierre de la circulación de determinadas calles durante los fines de semana con el objetivo de concienciar gradualmente de su necesidad y beneficio.

ÚLTIM BUTLLETÍ D'ESQUERRA UNIDA GODELLAjueves, 20 de junio de 2013

Felicitació i reconeixement a la banda de música de Godella

Expressar el reconeixement de la tasca i esforç realitzat per la Banda de 
Música de Godella que li ha permès obtenir el primer premi i esment d’
honor en la seva categoria en el Certamen de Bandes de Música convocat
per la Diputació Provincial 2013 i felicitar públicament a l'entitat per
l'èxit aconseguit, que suposa un reconeixement de la qualitat artística 
de la nostra banda de música.

ACTE MOLT INTERESSANT!

Hui Dijous 20 a les 19h en l 'Aula 1 del Centre Octubre (C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València)
LA SANITAT PÚBLICA QUE VOLEM
Amb
Gaspar Llamazares, metge i diputat dIzquierda Unida
Marina Albiol, diputada dEsquerra Unida
Pedro Marset, metge i membre del Partit de lEsquerra Europea
Eva Hernández, Secretaria de Serveis Públics i Polítiques Socials de
CC.OO-PV

sábado, 8 de junio de 2013

EXPROPIACIÓ PARC DE LA DEVESA: Resposta dels Representants de la Congregació del Sagrat Cor a la proposta de l'Ajuntament.

Consideren la proposta de l'Ajuntament inconcreta, inadequada i aleatòria. Sense fer cap referència a la possibilitat de renunciar a l'expropiació, demanen que s'execute la sentència mitjançant un pagament fraccionat dels 12 milions més interessos. No demanen l'adopció de mesures coercitives i insten al jutge a que l'Ajuntament elabore el corresponent pla econòmic per dur a terme el pagament en metàl·lic.

jueves, 6 de junio de 2013

Dissabte 8 de Juny a les 18:30h ACTE PÚBLIC al Jardí de la Glorieta de Xàtiva (al costat de l'ajuntament)


Intervendran: 
 Miquel Lorente. Coordinador d'EU Xàtiva.
Marga Sanz. Coordinadora d'Esquerra Unida del País Valencià.

Cayo Lara. Coordinador Federal Izquierda Unida.     T'esperem!

martes, 4 de junio de 2013

MOCIÓ presentada a l'ultim ple sobre les Retallades en Sanitat

MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES DE SERVEIS BÀSICS AL CENTRE DE SALUT DE GODELLA

    El Sr. Jospe Manel San Félix Górriz, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida de l’Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), ve a formular, per a aprovació, la següent MOCIÓ en base a la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de l’1 de març de 2013, el Govern del PP ha decidit anar retallant els serveis bàsics per a atendre els pacients del municipi de Godella, significats en:

PROBLEMES ALS CENTRES DE SALUT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ARRAN DE LES RETALLADES ESTABLERTES TANT PEL GOVERN ESTATAL COM L’AUTONÒMIC

Taxes i copagaments: Suposen un greu retrocés perquè signifiquen una barrera en l’accés a les prestacions sanitàries dels segments de població estrangera o amb menys ingressos i més malalts, tot abocant una part de la població a haver d’elegir entre prendre la medicació en alguns casos o menjar en d’altres, tot agreujant, doncs, les seues malalties cròniques o inclús posant en perill la pròpia vida (diabètics que no es posen la insulina, hipertensos, malalts mentals...), cosa que, enmig de la crisi econòmica, amb mées de 6 milions d’aturats i 1,5 milions de famílies sense cap ingrés, a més de l’escassa quantia de les pensions, és un seriós problema per a la ciutadania.

Taxes renovació TSI: S’han establert taxes per a la renovació de la targeta sanitària individual i per la seua pèrdua.

Augment de la demanda d’Atenció Continuada: L’eliminació del servei del SVB (ambulàncies especialitzades) des de les 21 hores fins les 8 hores de l’endemà ha generat que la població acudisca més a Urgències per problemes menors per por que no se l’atenga ràpidament i adequada si s’agreuja el procés, així com més tardança en els serveis d’emergència (SVB i SAMU) perquè els punts base de les ambulàncies estàn més allunyats de la població i és menor el nombre de vehicles i, per tant, de personal. El tancament de Centres de Salut a les vesprades durant el període estival provocarà un augment considerable en les urgències.

Els EBA: Es pretén engegar 30 EBA (entitats de base associativa). Són cooperatives de professionals (metges, infermers) que es farien càrrec de la gestió dels centres de salut. La Generalitat concedirà un pressupost inferior a les entitats que assumisquen aquesta responsabilitat en canvi d’una major autonomia en el control del centre en tots els àmbits (gestió de recursos humans, horaris, prescripció farmacèutica, distribució de recursos) i la possibilitat que els professionals puguen reinvertir els diners que estalvien. És una mena de concessió administrativa en miniatura (com les que funcionen a Alzira o Dénia).
La Generalitat pretén aplicar-lo inicialment en 30 centres, per bé que no a curt termini, ja que cal una reforma legal. L’estalvi estimat és d’un milió d’euros a l’any.

Problemes a l’àmbit laboral que repercuteixen en la qualitat de l’assistència:

Disminució de plantilles, restringint les suplències i obligant al tancament de consultes o a la massificació d’altres amb la consegüent repercussió en la demora de l’atenció i en la qualitat de l’assistència.
Ja s’han donat instruccions per al tancament de consultes i centres a les vesprades durant els mesos de juliol i agost.

Reducció dels dies d’assumptes propis i eliminació dels dies addicionals per antiguitat. (Aquesta darrera mesura és una clara invasió de competències de la legislació estatal que és la que els ha regulats i que pretenia compensar les congelacions de sou dels últims anys.)

Pèrdua de drets en la Incapacitat Transitòria (IT). Penalització davant la malaltia comuna, que suposa reduccions importants en les percepcions econòmiques.

Eliminació o disminució del complement per carrera professional, pèrdua o disminució d’alguns dels conceptes que van lligats a les retribucions com ara la carrera professional paralitzada en alguns casos i disminuïts a la meitat en d’altres.

Les retallades en sanitat són immorals i injustificables. La política de privatitzacions d’hospitals públics i les retallades suposen un atemptat a la salut pública. La vida dels nostres conciutadans corre seriós perill. La sanitat és un dret de tota la ciutadania i no s’hi ha de fer negoci. Prou ja de retallades, prou ja de privatitzacions.

Davant aquesta situació proposem al Plenari de l’Ajuntament de Godella:

Que el Sr. Alcalde, en nom de tot el consistori, exigisca al Director General d’Assistència Sanitària i al Conseller de Sanitat que es restituïsquen els serveis al poble de Godella tal i com estaven funcionanat.

Que s’eleve la mateixa queixa i sol·licitud al President de la Generalitat, Sr. Fabra, i al Síndic de Greuges.

Traslladar els acords d’aquesta moció:

Al President de les Corts Valencianes.

A la conselleria se Sanitat.

Als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.

A la FEMP i a la FVMP.

A totes les associacions culturals, socials i de veïns del municipi de Godella.

Godella, 20 de maig de 2013-05-20

Signat: Josep Manel San Félix Górriz


MOCIÓ PER UN HABITATGE DIGNE i EN CONTRA DELS DESNONAMENTS PRESENTADA per E.U. a l' últim ple de l'Ajuntament

MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE  GODELLA (VALÈNCIA)

D. Josep Manel San Fèlix Górriz Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida de l’Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA) ve a formular per a la seua aprovació la següent MOCIÓ en base a la següent:EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix que “tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li assegure, així com a la seua família, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació, la vestimenta, la vivenda, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris; tenen així mateixa dret a les assegurances en cas d'atur, malaltia, invalidesa, viduïtat i altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat”.

D'altra banda, de conformitat amb el paràgraf 1 de l'article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), els Estats "reconeixen el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a si i la seva família, fins i tot alimentació, vestit i habitatge adequats, i a una millora contínua de les condicions d'existència. Els estats part han de prendre mesures apropiades per assegurar l'efectivitat d'aquest dret, reconeixent a aquest efecte la importància essencial de la cooperació internacional basada en el lliure consentiment”.

L'article 47 de la Constitució estableix que tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Igualment, exhorta els poders públics a promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l’interès general, per impedir l'especulació.

La nostra Carta Magna configura el dret a l'habitatge com un principi rector de la política social i econòmica, de tal manera que el seu contingut prestacional exigeix ​​l'actuació positiva de tots els poders públics amb competències en la matèria, incloent a l'Administració local.

L'actual situació econòmica ha tingut entre una de les seves més greus conseqüències, la destrucció d'un gran nombre de llocs de treball. Aquesta situació, agreujada al nostre país per l'explosió de la bombolla immobiliària, és especialment dramàtica en la nostra Comunitat Autònoma. Això ha provocat que nombroses famílies no puguin atendre el compliment de les obligacions derivades del pagament de les rendes d'arrendament o, si escau, dels préstecs o crèdits hipotecaris subscrits per adquirir el seu habitatge, sent doblement castigades per aquesta crisi financera, en perdre no només els seus llocs sinó també les seves cases.


Davant aquesta situació les administracions no poden romandre impassibles i han de realitzar totes les actuacions que siguin necessàries i tinguin al seu abast per donar empara als ciutadans, a fi de fer efectiu el dret a un habitatge.

A això hem d'unir la idea directriu de la debilitat del consumidor en el mercat, que obliga els poders públics a buscar restablir, en la mesura possible, l'equilibri en les relacions de consum entre les entitats financeres i els seus clients, el que s'ha consagrat en el nostre ordenament jurídic com el principi "pro consumidor”.

En aquest sentit, des de les comunitats autònomes i des dels ajuntaments s'han de posar en funcionament programes en defensa de l'habitatge, per a l'assessorament, la intermediació i protecció de les famílies afectades per la crisi econòmica i que es troben en risc de ser privades de la seva residència habitual i permanent.


Més enllà de les mesures estatals i autonòmiques, els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes, i coneixedors dels problemes, necessitats i demandes dels seus veïns, poden incidir en atenuar la preocupant situació de desemparament en què es troben milers de famílies, asfixiades per una situació laboral insostenible i per unes hipoteques inassolibles en temps de crisi, amb sis milions d'aturats i gairebé dos milions de llars que no tenen cap ingrés.


Aquest Ajuntament no pot romandre aliè a aquest drama que afecta molts dels seus veïns i veïnes i ha d'actuar sobre les persones i famílies amenaçades de desnonaments, adoptant a nivell municipal els següents


ACORDS

1    L’Excm. Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), procedirà a modificar amb caràcter d’urgència l’ordenança municipal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana afegint l’article 11, apartat 5:

    “En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge que preveu l'apartat 3 de l'annex d'aquesta norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes”. 

  (De conformitat amb el Reial Decret 6/2012, de 9 de Maig, article 9 de "Modificació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març”.)

2   Instar a la Comunitat Autònoma al fet que en el marc de les seves competències, garanteixi la funció social de l'habitatge i estableixi un cens d'habitatges deshabitades, per, si s'escau, sancionar els habitatges que estiguin en mans de persones jurídiques i fomentar el lloguer d'aquelles habitatges que estiguin en mans de persones físiques, amb la idea de fomentar l'accés a l'habitatge des del lloguer.

3  Instar el Govern d'Espanya a adoptar la paralització dels desnonaments tal com es preveia a la (INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR) ILP, a que els habitatges del ( SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA) SAREB passin a ser gestionades per les administracions públiques autonòmiques per al lloguer, a que no aprovi el desnonament exprés del lloguer, ja que es faci una quita en el deute de les famílies hipotecades tal com s'ha fet amb els balanços bancaris després de l'esclat de a bombolla immobiliària.


4  L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), en l'àmbit de la seva organització i estructura i en el marc de les seves competències en les matèries d'habitatge, consum i serveis socials, col·laborarà amb l'Administració autonòmica en el desenvolupament dels programes destinats a solucionar els problemes de famílies desnonades , comprometent els recursos humans i els mitjans materials que determini per a la resolució dels conflictes que tinguin els residents del seu terme municipal en relació amb la seva residència habitual i permanent.


5   L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), procedirà a la revisió dels protocols d'actuació de serveis socials en casos de desnonament, i col·laboració en demanar al jutge la suspensió del desnonament quan aquest sigui per motius econòmics i es refereixi a l'habitatge única i habitual. Seran destinataris de la col·laboració administrativa els ciutadans i ciutadanes que necessitin l'assessorament, la intermediació i, si escau, la protecció adequades per prevenir la pèrdua de la seva residència habitual i permanent.


6  L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), és compromet, a través dels Seus serveis socials i prèvia sol·licitud motivada de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a realitzar a els informes necessaris per comprovar, con caràcter d 'URGÈNCIA i en un Termini Màxim no superior a 30 dies, la situació social i econòmica de les persones destinatàries de, si s'escau, la col·laboració interadministrativa, a fi de determinar si la mateixa està en RISC d'Exclusió social.

7   No posar ni un sol policia municipal a disposició de les ordres de desnonament.

8   Interpel·lar a les entitats financeres que operen a la POBLACIÓ  per exigir la paralització dels desnonaments i la condonació de deutes il·legítims fruit de l'actual procés d'execució hipotecària.

9    Cap desnonament en vivenda protegida  pública.

10    Crear una borsa d'habitatge protegit pública i una altra privada per a lloguer social a persones i famílies en risc d'exclusió social.

11    Crear L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), a través de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, en el marc de l'exercici de les seves funcions, prestarà l'assessorament que els ciutadans i ciutadanes necessiten sobre els problemes econòmics que pateixen en relació a la seva residència habitual i permanent. Així mateix donarà difusió de les seves actuacions, a fi d'aconseguir un millor coneixement sobre els drets i obligacions que tenen els residents en el seu terme municipal en relació al seu habitatge.

12  L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), i si escau, en col·laboració amb la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, es compromet a propiciar el reallotjament provisional en un habitatge de la titularitat o dels seus ens instrumentals, en règim de arrendament i sempre que tinguin habitatges desocupats, de les persones que hagin estat privades de l'ús i gaudiment de l'habitatge habitual i permanent per raó del desnonament o llançament per execució hipotecària en virtut de resolució judicial, estiguin en situació de risc d'exclusió social i així es determini, si s'escau, per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.


13  L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), facilitarà a la Delegació Territorial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient la informació que li sigui sol·licitada dimanant del Registre Municipal de Demandants d'Habitatges Protegits, a fi de poder oferir el millor servei a les persones que tenen dificultats per afrontar el pagament de la quota hipotecària mensual de la seva residència habitual i permanent, amb subjecció al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades i la normativa sectorial aplicable.


14   L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), es compromet a donar suport institucionalment quants fòrums, plataformes i convocatòries en defensa del dret a l'habitatge s'organitzin per a la consecució d'evitar i / o pal·liar el dramàtic problema de desnonaments (Paralització de desnonaments, dació en pagament, lloguer social, reforma Llei Hipotecària, reforma de la Llei d'enjudiciament civil ...)


15  Es constituirà una Comissió de Seguiment a fi de donar resposta a les qüestions que se suscitin amb el desenvolupament dels acords recollits en aquesta Moció. Estarà composta per un representant de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament.

Donar trasllat dels acords d’aquesta moció:

- Al President del Govern.

- Als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats

-  Al President de les Corts Valencianes.

- Als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.

- A la FEMP i a la FVMP.

- A totes les associacions culturals, socials i de veïns del municipi de Godella.


En Godella, a  20  de maig del 2013

Signat.: Josep Manel San Fèlix Górriz.

LLUITEM CONTRA LA FUGA DE CERVELLS. Col·lectiu Carta por la Ciencia

La pérdida acelerada de capital humano y recursos es imparable como muestran los recientes artículos aparecidos en toda la prensa. No son excepciones, la llamada "fuga de cerebros" es más bien una huida ante la desesperada situación de la I+D+i española.  Es un hecho que los recortes que se vienen padeciendo desde el 2009 no cesan, y su efecto acumulativo está causando la asfixia del sistema de ciencia y tecnología español.  Nos encontramos al borde del colapso de lo que creemos es uno de los ingredientes esenciales para la receta que nos permita salir de la crisis.  Ante el rápido deterioro de la situación, el Colectivo de la Carta por la Ciencia cree necesaria una nueva edición de la carta pública de alerta que se envió el pasado año a toda la sociedad española y llamar a la movilización de los trabajadores de la investigación, el próximo día 14 de junio. Ese día a las 12 hrs. se celebrará un acto público de presentación del manifiesto en el Salón de Actos del CSIC ( Serrano 117) para a continuación marchar en manifestación hacia la sede del Ministerio de Economía y Competitividad. Se convocarán actos semejantes en las principales ciudades del país Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Zargoza etc..

Puedes leer y firmar el contenido de dicha carta en http://conimasdmasihayfuturo.com  

Por ello necesitamos tu apoyo a la petición que lanzamos y que ha recogido en sólo unos días más de 20.000 firmas.   Colectivo Carta por la Ciencia"