jueves, 27 de febrero de 2014

Moció ple 8 de Març

MOCIÓ 8 DE MARÇ DE 2014


En/Na: . Josep  Valenzuela .Aparicio, com portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida, davant del Ple de Godella.

EXPOSA:
Estem assistint a un dels moments històrics de major atac als drets de les dones. La dreta està agredint als pilars més bàsics de la democràcia, com és l’aspiració a la que tenim dret totes les persones a la llibertat, a l’autonomia personal, l’accés als recursos i a la igualtat entre tots els éssers humans.
Aquesta greu regressió es manifesta de manera categòrica respecte als drets humans de les dones, fruit del reforçament de les posicions més retrògrades del sistema patriarcal, que, amb l’excusa de la crisi econòmica, ha vist les possibilitats obertes per desconstruir tot allò aconseguit.
El dret de les dones a elegir sobre la seua maternitat, és a dir, si volen o no ser mares, és un dret rotund que ha d’estar present en qualsevol circumstància  que ha d’estar present en qualsevol circumstància. És un dret fonamental i, com tal, no pot ser objecte d’intercanvi amb els estaments religiosos i socials més reaccionaris.
Les normes segregadores i sexistes com la de reforma laboral i la recent llei d'educació que s'estan adoptat, juntament amb les retallades en sanitat i en l'assistència a la dependència, la provisionalitat en les ocupacions, la privatització d'allò públic...són mesures que estan produint un impacte de gènere que està generant l'increment de la feminització de la pobresa i la intensificació dels valors repressors de l'autonomia de les dones.
L'assignatura de religió a l'escola pública i l'exclusió de l'educació sexual i reproductiva d'ella, no només és conseqüència de la ingerència del clergat hereu del franquisme en les decisions governamentals, sinó que pretenen instaurar el model ja caducat, de dones obedients i submises.


ACORDS:
1º) Elevar al Govern d’Espanya la sol·licitud/exigència  que no s'atempti contra els drets fonamentals de les dones i que no tingui lloc la tramitació de del projecte de llei contra l'avortament.
2º) Que s'amplien els drets reconeguts en el text vigent perquè l'avortament deixi de ser un delicte i pugui practicar lliurement en la sanitat pública en tot el territori espanyol.
3º) L 'Ajuntament s'adhereix a totes les manifestacions del moviment feminista i organitzacions de dones, que en reivindicació dels acords subscrits es convoquen.
4º) L'Ajuntament es compromet a potenciar els valors d'igualtat real, posant per a això tots els mitjans al seu abast, com és la defensa de la sanitat i l'educació públiques i laiques i plans d'ocupació i formació igualitaris.


Signatura: Portaveu Grup MunicipalNo hay comentarios:

Publicar un comentario