lunes, 31 de agosto de 2015

Retribucions del regidor per Esquerra Unida, Joan Cardo Serra:
D'acord amb allò que es va establir al Pacte de Govern per a la legislatura 2015-2019, com a responsable de la gestió de les àrees de Joventut, Biblioteca i Promoció del Valencià, rebrà de L'Ajuntament, l'equivalent del Salari Mínim Interprofessional, per una dedicació de 6 hores. El mencionat regidor ha pactat amb l'empresa per a la qual treballa (Col.legi Sant Bertomeu de Godella), una reducció de 6 hores de la seus jornada laboral, amb la consegüent reducció de jornal. aquesta reducció de la seua jornada laboral permetrà la creació de 6 hores de treball en el Col.legi per a un/a nou/va professor/a. 
La retribució per la dedicació política és una consecució social a la qual els treballadors/es no podem renunciar, però aquesta retribució ha de ser TRANSPARENT i se n'ha de donar comptes a la ciutadania a través del treball realitzat en les àrees que se gestionen. Entenem el treball polític com un servei a la comunitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario