martes, 13 de mayo de 2014

Moció ETTs

MOCIÓ
En/Na Josep Valenzuela Aparicio  portaveu del Grup Municipal d’EUPV en l’Ajuntament de Godella, en nom i representació del mateix, i a  l’empar d’allò establert en la normativa aplicable, per raons d’urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de que van ser creades a l’any 1994, les ETT han crescut espectacularment a tot el territori nacional. En el País València hi ha aproximadament unes 33 oficines de l'INEM, mentre que hi ha 190 ETT's.
Des de CCOO s’ha alertat i s’ha denunciat que en la campanya de recollida de cítrics al País Valencià des d’aquestes empreses de treball temporal s’està abusant d’aquets treballadors.
Cada vegada són menys les empreses que contracten directament als collidors sinó que ho fan a través d’aquestes Empreses de Treball Temporal, fet que genera molts casos d’incompliments legals importants. Entre els més comuns que s’han detectat ha estat les diferències a la baixa en salaris, falta de dies cotitzats a la Seguretat Cocial, i les males condicions de treball en general que, en alguns casos, s’apropen a condicions d’esclavitud.
Les ETT s’han apoderat del camp, i a més a més,  s’aprofiten dels immigrants.Desenes de milers d’estrangers estan patint condicions especialment dures per culpa del binomi format per les empreses usuàries i  ETTs, que majoritàriament es troben en les comarques de La Ribera i La Safor. El 50% dels collidors treballen per a aquestes empreses, dels quals aproximadament el 60% són immigrants, molts d’ells sense papers.                                                                                                                                                                              
S’han detectat casos de temporers que viuen amuntegats en habitatges on comparteixen sostre amb 15 o 20 persones en situació precària, que arriben a pagar lloguers que ronden els 100 euros per persona. També casos en què els propis empresaris són al seu torn els propietaris d’aquestos habitatges. La cotització a la Seguretat Social per part de l'empresa no arriba al 20% de la seua obligació i el salari que percep el treballador arriba a esgarrifosa quantitat dels 20 euros bruts per jornades de treball de 8-10 hores reals.
Segons CCOO, de 22.000 contractes de collidors en 2012 es passà en la província de València a 38.000 en 2013. Sols tres empreses de treball temporal, concentraren 7.892 dels contractes, una mitja de 2.600 contractes per empresa. S’han donat casos de treballadors que han cobrat 10 o 12 euros per una jornada de sol a sol.
Per tot açò, el ple de l’Ajuntament aprova els següents ACORDS:

1.      L’Ajuntament de Godella, refusa i denúncia les actuacions d’aquesta Empreses de Treball Temporal.
2.      Que els Ajuntaments aproven un pla d’acollida de la població immigrant que atenga les necessitats reals.
3.      Que els Ajuntaments fiquen en marxa mesures per evitar que aquesta gent visca amuntegada denunciant als propietaris dels habitatges.
4.      Instar al Govern central a prendre mesures per evitar aquestes situacions d’esclavitud cap a aquestos treballadors.
5.      Instar al Govern central a la supressió d’aquestes Empreses i/o reestructuració cap a entitats públiques que garantisquen el dret a un treball digne.
6.    Instar al Ministeri de Treball a que es reforcen les inspeccions de treball amb més recursos humans.
7.      Donar trasllat:

* Al President del Govern Central
* A la Ministra de Treball
* A tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats
* A totes les AA.VV. i a la resta d’associacions del poble
                                                                         Godella  10 de Abril 2014


                                        Signat    Josep  Valenzuela  Aparicio

No hay comentarios:

Publicar un comentario