viernes, 17 de febrero de 2012

Proposta de Moció d´ Esquerra Unida
MOCIÓ CONTRA RETALLADES POLÍTIQUES D’IGUALTAT

En Josep Manel San Fèlix Górriz Portaveu del Grup Municipal d’ Esquerra Unida Del País Valencià  en l’  Ajuntament de Godella (València), en nom i representació del mateix, i a l'empar del que estableix la normativa aplicable, per raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent moció
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els retalls del Consell que estan afectant als serveis públics, han afectat també a les polítiques d’igualtat i, per tant, als drets de les dones.
La falta de pressupost en polítiques d’igualtat inclou la destrucció d’organismes i serveis en aquesta matèria i en atenció a les víctimes de violència de gènere, i açò suposa un revés per aconseguir la igualtat real. Aquestes mesures estan suposant l’acomiadament de professionals qualificades, que estaven prestant un servei de qualitat i compromís amb la igualtat. Al País Valencià, hi havia 48 oficines d’ajuda a les víctimes del delit. Desprès de les mesures adoptades per la Conselleria només quedaran obertes 16 oficines a tota la Comunitat Valenciana.
Les primeres oficines d’atenció a les víctimes del delicte s’obriren al 2004 per a complir la llei estatal que estableix que ha d’haver almenys una oficina en cada partida judicial. Aquestes oficines són ateses per la fundació FAVIDE (Fundació per a l’Atenció de les Víctimes del Delit i Encontre Familiar), que va ser constituïda per la Generalitat Valenciana en el 2004 sota la seua tutela i protectorat, amb l’objectiu d'acomplir una funció social essencial de primer ordre oferint serveis gratuïts, especialitzats, per a solucionar la situació de desempar en la que es troben les víctimes del delit. D'elles, un 70% són víctimes de la violència de gènere. Els retalls començaren l’1 de gener del 2012, mitjançant un Expedient de Regulació d'Ocupacio (ERO) promogut per la Conselleria de Justícia i Benestar Social, ja que la Fundació Favide depén de la Generalitat.
S’han tancat 32 oficines d’ajuda a víctimes de la violència de gènere. Aquesta actuació deixa en una situació més que vulnerable a milers de dones que reben assistència en aquestes oficines, usualment d’àmbit comarcal. Aquest tancament suposa deixar des assistides a unes 6.000 dones maltractades cada any. Aquestes oficines ajuden a les dónes per entrar en centres d’acollida, informen de quin procediment serà el més ràpid, si denuncien a la Guàrdia Civil o la Policia, si acudeixen al jutjat o bé col·laboren amb elles per a aconseguir prestacions.
Al País Valencià, hi havia 48 oficines d’ajuda a les víctimes del delit. Amb les retallades, en València, de 26 oficines en: València (ciutat), Ayora, Alzira, Carlet, Catarroja, Bètera, Chiva, Gandia, Llíria, Llutxent, Manises, Massamagrell, Mislata, Moncada, Naquera, Utiel, Paiporta, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Sueca, Torrent, Vallanca i Xàtiva; solament quedaran obertes 6 oficines: a Alzira, Requena, Gandia, Paterna, Torrent i la Ciutat de la Justícia.
A Alacant, de 15 oficines en: Alacant (ciutat), Alcoy, Benidorm, Benissa, Dènia, Elx, Elda, Ibi, Novelda, Orihuela, Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, Villajoyosa, Villena i Cartagena, solament, es mantindran 7 oficines, en: les dependències de la capital, Benidorm, Alcoi, Dènia, Orihuela i Torrevieja. I en Castelló de 7 oficines en: Albocàsser, Castelló (ciutat), Nules, San Mateu, Segorbe, Vila-real, i Vinaròs, únicament quedaran obertes tres oficines en: Vinaròs, Vila-real i la de la capital.
Per tant, des de Paterna fins Ademús els retalls no han deixat ni una sola oficina. Açò implica que les víctimes dels maltractaments hauran de desplaçar-se molts kilòmetres per a obtindre ajuda. Per tant, sembla que el PP no considera a totes les dones víctimes del maltractament de igual manera; ja que les víctimes de les zones rurals no tindran la mateixa protecció que les de València. I en la lluita contra la violència de gènere i en les polítiques d’igualtat, és fonamental, assessorar i  informar a la víctima dels recursos dels que disposa. Moltes dones no tiren endavant les denúncies per què quan arriben als jutjats es troben desemparades i indefenses.
En el primer semestre del 2011 aquest servei d’oficines d’atenció a les víctimes del delit va ajudar a 11.000 víctimes de delits, de les quals un 70% eren víctimes dels maltractaments. Per tant considerem que aquestes mesures adoptades per el consell són una mostra de menyspreu gravíssim cap a les víctimes de la violència de gènere. I des d’EUPV exigim al Consell que rectifique d’immediat i que faça gestos veritables de lluita contra la violència de gènere.
La gestió del PP està donant l’esquena a les víctimes de maltractament. El tancament d’aquestes oficines se suma als gestos que ja hem vist en la minva de les partides dels últims pressupostos autonòmics, i en la poca disponibilitat d’aquest govern en fer efectiu allò que es va comprometre en la última legislatura: l’aprovació de la Llei contra la violència de gènere.
Açò s’agreuja amb els impagaments del Consell als advocats ja que han provocat que molts dels Punts de Trobada Familiar estiguen sense lletrats. Els Punts de Trobada Familiar, que depenen de la fundació FAVIDE i que començaren a ficar-se en funcionament en el 2005 per a garantir els drets dels menors, atengueren en el primer semestre del 2011 a més de 400 menors d’edat, (en el darrer exercici, els centres gestionats per FAVIDE, adscrita a la Generalitat, atengueren un total de 546 expedients, el que suposa un increment del 8% respecte a l’any anterior) facilitant el dret dels menors a mantindre una relació amb els seus pares i parents desprès d’una separació. La tisora inflexible del Consell, que no contempla en els pressupostos de la Generalitat pagar aquests serveis i dirigida fonamentalment cap als serveis socials, està provocant que es queden sense atenció els col·lectius que més la necessiten. Recordem que, al voltant del 65 % d’usuaris d’aquestes oficines gestionades per FAVIDE tenen una situació econòmica desfavorable.


ACORDS:
Des de l’Ajuntament de Godella ens oposem a les retallades del Consell respecte les polítiques igualtat.
Des de l’Ajuntament de Godella exigim al conseller de Justícia i Benestar Social que aprove una llei que impedisca qualsevol reducció a l’atenció a les víctimes de violència de gènere.
Des de l’Ajuntament de Godella exigim al Consell que no es trenquen els acords amb les organitzacions de dones pels quals es prestaven serveis tals com Centres d’Orientació a la Dona, Assessoria Jurídica, Cases d’Acollida per a dones víctimes de violència, Biblioteca de la Dona, Punts de Torbada Familiar etc.
Des de l’Ajuntament de Godella exigim que no s’eliminen les subvencions destinades als Ajuntaments per al manteniment de Centres Municipals d’Atenció a les Dones.
Des de l’Ajuntament de Godella exigim que no es desmantellen els Instituts de la Dona i els Consells de la Dona.
Traslladar aquests acords:
A tots els Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.
A la Conselleria de Justícia i Benestar Social.
Al President del Consell Valencià, Alberto Fabra.
Godella a 16 de febrer del 2012.

Signat.:

Josep Manel San Fèlix Górriz
Portaveu del Grup Municipal d'EUPV de l'Ajuntament de Godella

A/A SENYOR ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GODELLA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario